Inn på tunet

10441371_717862314937376_8663550533890178804_n

 

Velkommen til gårdshelg på Brattlia Økogård

Brattlia Økogård arrangerer også gårdshelger igjennom Inn på Tunet Trøndelag. Oddveig Ressem og Lars Østring er begge ansvarlige for oppholdet.

En gårdshelg på Brattlia Økogård skal gi meningsfull og tilrettelagt aktivitet til mennesker i ulike aldre med ulike behov.

Aktiviteten er allsidig og varierer med årstidene. Viktige deler av tilbudet vil være kontakt med dyr, skape mestring og gi positive opplevelser gjennom nye utfordringer.

Gården vår er økologisk drevet. Vi har kyr og kalver i fjøset. Sauene våre har kaldfjøs 200 meter unna. På sommeren har vi griser som går ute hele sesongen. Det finnes noen høner på gården også.

Et stort variert uteområde omkranser gården. Det gir rom for kreativitet og utfoldelse.
Vi tar i mot barn og unge i grupper på ca. 4, fra fredag kl.16.00 til søndag kl.16.00.
Vårt mål er at alle skal trives og føle seg til nytte.

Tilbudet organiseres gjennom Inn på tunet Trøndelag ba.

Hilsen Oddveig og Lars