Badsturøkt kjøtt, lovbeskyttet mattradisjon

Fredag 12.november, 2010, ble forskriften for Badsturøkt kjøtt på namdalsk vis offisiellt lansert. Forskriften er en del av merkeordningen for beskyttede mattradisjoner (Beskyttede Betegnelser), som administreres av KSL Matmerk.

Bak søknaden om beskyttet tittel, og nåværende produksjon av Badsturøkt kjøtt på namdals vis, står: Li-snadder, Brattlia økogård, Grong gårdsmat og Bjørg gård.

«Badsturøkt kjøtt på namdalsk vis er betegnelsen på kjøtt som er badsturøkt i samsvar med den tradisjonelle produksjonsmetoden i Namdalen».
– Beskyttede Betegnelser

«Det er første gang et norsk matprodukt oppnår en beskyttelse gjennom betegnelsen Beskyttet tradisjonelt særpreg».
– Pressemelding fra KSL Matmerk

«Du kan merke deg navnet med det samme. Badsturøkt kjøtt på namdalsk vis er etter dagens offisielle tildeling på Grong gårdsmat i familie med det ypperste av matprodukter – ikke bare i Norge, men også i Europa».
– Namdals Avisa