Å tenke økologisk|

Økologi er dypest sett om hvordan vi former arven til våre etterkommere. Perspektivet gir mulighet til å se hvordan vi er medskapere av verden slik den ser ut i morgen. Slik sett er vi alle medskapere. Spørsmålet er: -Hva er vårt bidrag? Hva tror vi på i våre daglige skapelsesøyeblikk?

Det er ikke lett å se at vi betyr noe, opplært eller hjernevasket som vi er til å se oss selv som rene forbrukere. Med rett til å forbruke. Men prøv?