Beitepussing

En av fordelene med beitedyr, er at en får nyttegjort seg areal som ikke er lett å drive på annet vis. En liten runde med beitepuss, er med på å sikre at årets sau har et best mulig matfat frem til september!

Traktor + kratt

 

Nesten så kjøretøyet forsvinner i krattskogen

 

(Ekstra poeng til den som klarer å se traktoren på det første klippet).