Category Archives: Hvorfor økologisk?

Om Landbruksmeldingen

Tom landbruksmelding Ole-Jacob Christensen 7. desember stilte jeg i Klassekampen et spørsmål til landbruks- og matminister Lars Peder Brekk om hvorfor han i den nye Stortingsmeldingen om landbrukspolitikken regner kjøtt, melk og egg basert på importert fôr som del av norsk selvforsyning av matvarer. Dette har Brekk ikke villet svare på. Årsaken kan være at […]

Leave a comment