Slåttedag i Skaret 2011.

Slåttedag i Skaret. Tradisjonsoverføring og kunnskap om biologisk mangfold.
Alle Bilder: Svein Tore Kolstad.