Velkommen

Brattlia Økogård ligger på 90 meter over havet og skuer utover et vakkert dalstrøk midt i landet.
Her er drives økologisk landbruk og småskala produksjon av tradisjonell basturøkt mat fra egne og andres råvarer

.